Thông tin Bảo hiểm tại Bệnh viện Quốc tế City:

STT Chính sách
1

Chính sách bảo hiểm y tế tư nhân

2

Chính sách bảo hiểm Y tế Việt Nam

3

Quy trình bảo lãnh viện phí ngoại trú

4

Quy trình bảo lãnh viện phí nội trú

 

DANH SÁCH CÔNG TY BẢO HIỂM TƯ NHÂN 

>> Xem thêm Điều kiện và quyền lợi sử dụng BHYT nhà nước