Trưởng Khoa Khám Sức Khỏe Tổng Quát & Nội Tiết

1. Chuyên Khoa

Nội Tiết - Khám Sức Khỏe Tổng Quát

2. Thông Tin Bác Sĩ

Bác sĩ Hà Thị Kim Hồng là bác sĩ chuyên khoa II về Nội tiết với 25 năm kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện 115. Hiện bác sĩ là Trưởng khoa Khám sức khỏe tại Bệnh viện Quốc tế City, kiêm Ủy viên ban chấp hành Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam và Ủy viên ban chấp hành Hội Nội tiết và Đái tháo đường Tp HCM.

Học hàm – học vị: Bác sĩ Chuyên Khoa II

3. Quá Trình Công Tác

 • 1991 – 6/1991: Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115
 • 7/1991 – 1992: Bác sĩ điều trị, Khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân 115
 • 1993 – 2003: Bác sĩ điều trị, Khoa Nội, Bệnh viện Nhân dân 115
 • 2004: Phó Trưởng Khoa Nội, Bệnh viện Nhân dân 115
 • 2004 – 5/2010: Trưởng Khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhân dân 115
 • 6/2010 – 10/2015: Bác sĩ điều trị Khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhân dân 115
 • 2015 - nay: - Trưởng Khoa Khám sức khỏe tổng quát, Bệnh viện Quốc tế City.

- Ủy viên Ban chấp hành hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam.

- Ủy viên Ban chấp hành hội Nội tiết và Đái tháo đường TPHCM.

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

 • 1990: Bác sĩ Y khoa, Đại học Y Dược TP. HCM
 • 2000: Bằng Nội tiết – Đái tháo đường – Dinh dưỡng của Liên trường Đại học Paris – Nord; Đại học Reims và Đại học Y Dược TPHCM. 
 • 2001: Bằng Chuyên khoa cấp 1 Nội tiết - Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
 • 2006: Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2 Nội tiêt , Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

5. Thành tích đạt được:

Chiến sĩ thu đua cấp Thành phố năm 2011, 2012, 2013

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế

6. Lịch làm việc

  Sáng Chiều
Thứ 2 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 3 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 4 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 5 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 6 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 7 7:30 - 11:30 Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ