Chức vụ: Bác sĩ Khoa Mắt

Bác sĩ Chuyên khoa Da liễu

Bác sĩ chuyên khoa Khám sức khỏe Tổng quát

Bác sĩ Chuyên Khoa Tim Mạch

Bác sĩ Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức

Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Thần Kinh

Bác sĩ chuyên khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng Quát