Tại Bệnh viện Quốc tế City, chính sách đặt cọc được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

  • Người bệnh tự chi trả chi phí, có bảo hiểm y tế nhà nước hoặc có bảo hiểm y tế tư nhân nằm ngoài hệ thống thanh toán trực tiếp với CIH.
  • Trong quá trình điều trị, nếu chi phí vượt quá số tiền đặt cọc, người bệnh sẽ được yêu cầu đặt cọc thêm
  • Người bệnh có bảo hiểm nằm trong hệ thống thanh toán trực tiếp với CIH nhưng nếu công ty bảo hiểm của người bệnh chưa gửi thư bảo lãnh cho chúng tôi, thì người bệnh sẽ được yêu cầu đặt cọc một khoản tiền tương ứng với bảng ước tính chi phí điều trị và khoản tiền đặt cọc này sẽ được hoàn lại cho người bệnh khi CIH nhận được thư bảo lãnh thanh toán.
  • Công ty bảo hiểm của quý khách đã gửi thư bảo lãnh nhưng mức bảo lãnh thấp hơn so với chi phí ước tính. Người bệnh sẽ được yêu cầu đặc cọc phần chênh lệch không được bảo lãnh. Ví dụ: ước tính phẫu thuật là 10.000.000 VND tuy nhiên công ty bảo hiểm chỉ xác nhận bảo lãnh là 8.000.000 VND vì vậy số tiền người bệnh cần đặt cọc khi nhập viện là 2.000.000 VND.