Khoa Chăm sóc tích cực của bệnh viện được trang bị đầy đủ với các thiết bị giám sát kỹ thuật cao và hiện đại cùng với đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng viên kinh nghiệm trong việc phát hiện và phản ứng nhanh trong các trường hợp đặc biệt khẩn cấp của bệnh nhân. Khoa hồi sức tích cực nằm ở tầng 3 của bệnh viện, nơi mà bệnh nhân sẽ được thụ hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ đội ngũ điều dưỡng của chúng tôi.