Phòng khám Mắt Bệnh viện Quốc tế City chuyên điều trị các bệnh lý:

BÁN PHẦN TRƯỚC

-  Các bệnh lý viêm nhiễm.

-  Cấp cứu chấn thương mắt, chắp lẹo, u bì, polyp mi,…

-  Quặm, lông xiêu.

-  Dư da mi.

-  Mộng: áp ologen.

-  Bệnh lý lệ đạo, film nước mắt.

BÁN PHẦN SAU

-  Laser quang đông.

CÁC DỊCH VỤ

-  Đo khúc xa, đơn kính.

-  Gói khám.

-  Cấy ghép implant:

 • Mắt tổng quát
 • Phaco
 • Glaucoma
 • Lasik

-  Chuẩn đoán hình ảnh:

 • Chụp OCT
 • Chụp đáy mắt
 • Đo thị trường
 • Đo công suất kính
 • Soi góc tiền phòng
 • Soi đáy mắt

PHẪU THUẬT & SIÊU PHẪU

-  Glaucoma: Cắt bè + MMC, 5FU

- Trabeculectomy + MMC, 5FU

 • Valve Ahmed
 • Shunt-express-Shunt
 • Ologen - Phaco
 • Kính đơn tiêu
 • Kính đa tiêu
 • Phaco khúc xạ