Chức vụ: Phó Giám Đốc Y Khoa kiêm Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Quốc tế City.

Chuyên khoa: Gây Mê Hồi Sức - Chăm Sóc Giảm Nhẹ

Thông tin bác sĩ

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực gây mê hồi sức, cùng các kiến thức về những phương pháp điều trị giảm đau cho bệnh nhân, bác sĩ Đào Thị Mỹ Vân đã công tác tại các bệnh viện lớn như bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện FV, bệnh viện Quốc tế City với vai trò trưởng đơn vị chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh.

Học hàm – học vị: Thạc sĩ Bác sĩ.

Quá trình công tác

 • 1992 – 2005: Bác sĩ điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2.
 • 2005 – 2012: Bác sĩ chuyên khoa Gây Mê Hồi Sức, Chăm Sóc Giảm Nhẹ tại bệnh viện FV.
 • 2013 - 2015: Trưởng khoa Gây Mê Hồi Sức, Chăm Sóc Giảm Nhẹ Bệnh viện FV.
 • 2016 – 02/2018: Phó Khoa Ngoại Tổng Quát, Bệnh viện Quốc tế City.
 • 02/2018 - nay: Phó Giám Đốc Y Khoa Bệnh viện Quốc tế City.

Bằng cấp chuyên môn

 • 1985 – 1991: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa Khoa, Đại học Y Dược TP.HCM.
 • 1992 – 1993: Tốt nghiệp chứng chỉ Gây mê & Hồi Sức, Đại học Y Dược TP.HCM.
 • 1996 – 1997: Chứng chỉ chuyên ngành Gây mê – Hồi sức, Đại học Reims Champagne Ardenne, Pháp.
 • 1995 – 1998: Chứng chỉ Nghiên cứu chuyên sâu chuyên ngành Gây mê – Hồi sức, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Paris VI.
 • 2002 – 2004: Thạc sĩ Y khoa, Đại học Y Dược TP.HCM.

Thành tích đạt được

 • 12/2012: Chứng chỉ tham gia các hội nghị khoa học thường niên năm 2012, Hiệp hội Y khoa chăm sóc khẩn cấp TP.HCM.
 • 04/2013: Chứng chỉ tham gia của Hội nghị Quốc gia XIV về cấp cứu, chăm sóc quan trọng và y tế chống độc, Hiệp hội Chăm sóc tích cực cấp cứu và chống độc Việt Nam.
 • 06/2013: Chứng chỉ tham gia các hội nghị khoa học đường ruột Dinh dưỡng cho ICU, Hiệp hội Y khoa chăm sóc khẩn cấp TP.HCM.
 • 08/2013: Chứng chỉ Siêu Âm Tổng Quát, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
 • 09/2013: Chứng chỉ tham gia các Hội thảo khoa học Các chiến lược cho nhiều loại thuốc kháng sinh, Hiệp hội Y khoa chăm sóc khẩn cấp TP.HCM.
 • 11/2013: CMI – Cộng đồng Viêm phổi, Đại học Y Dược TP.HCM.
 • 12/2013: Chứng chỉ tham gia các hội nghị khoa học về Chăm sóc chuyên sâu gây mê, Bác sĩ gây mê Việt Nam.
 • 03/2014: Chứng chỉ tham gia của 8 Asian RTI Forum, Khoa Y, Đại học Indonesia.

Lịch làm việc

  Sáng Chiều
Thứ 2 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 3 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 4 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 5 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 6 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 7 7:30 - 11:30 Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ