Bác sĩ chuyên khoa Nhi

Chuyên Khoa: Nhi Khoa

Thông tin bác sĩ

Với gần 30 năm công tác trong lĩnh vực Nhi khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực Hồi sức tích cực Nhi, bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Liễu không ngừng cố gắng trau dồi và đóng góp khả năng, kinh nghiệm của mình để phục vụ các bệnh nhân nhỏ tuổi.

Học hàm - học vị: Bác sĩ Chuyên Khoa I Chuyên Khoa Nhi

Quá trình công tác

  • 1987-1990: Bác sĩ, Khoa Nhi, Bệnh viện Quận 6
  • 1990-2014: Bác sĩ, Khoa Hồi sức tịch cực phẫu thuật, Bệnh viện Nhi đồng I
  • 6/2006-9/2006: Bác sĩ, Khoa Hồi sức tích cực phẫu thuật tim, Viện tim Tp. Hồ Chí Minh

Bằng cấp chuyên môn

  • 1987: Bác sĩ Nhi khoa, Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh
  • 2002: Bác sĩ Nhi khoa CKI, Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh
  Sáng Chiều
Thứ 2 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 3 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 4 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 5 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 6 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 7 7:30 - 11:30 Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ