Chức vụ: GĐ Y Vụ - Đối Ngoại

Chuyên Khoa:

Nhi Khoa

Thông tin bác sĩ:

Với 14 năm làm việc tại các bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Trần Thị Mỹ Loan có nhiều kinh nghiệm trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý Nhi và đặc biệt là bệnh lý sơ sinh (hơn 10 năm làm việc tại khoa sơ sinh). Bác sĩ còn tham gia các công trình nghiên cứu và giảng dạy các bác sĩ ở các bênh viện miền tây nam bộ về các lớp học chuyên về bệnh lý sơ sinh. 10 năm làm việc về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Mỹ.

Từ tháng 7/2012, bác sĩ Trần Thị Mỹ Loan đảm nhiệm vai trò Phó Giám Đốc Đối ngoại Y vụ tại Bệnh viện Quốc tế City. Từ tháng 4/2018, Bác sĩ Trần Thị Mỹ Loan đảm nhiệm vai trò Giám Đốc Y vụ Đối ngoại tại Bệnh viện Quốc tế City.

 Học hàm – học vị: Bác sĩ Chuyên Khoa I

Quá Trình Công Tác:

 • 1986 – 1990: Bác sĩ điều trị tại khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhi Đồng 1
 • 1990 – 1991: Bác sĩ điều trị tại khoa Nội tổng quát Nhi – Bệnh viện Nhi Đồng 1
 • 1991 – 2000: Bác sĩ điều trị tại khoa Nhi sơ sinh – Bệnh viện Nhi Đồng 1
 • 2001 – 2005: Phòng khám chỉnh hình – Oklahoma – USA 
 • 2005 – 2010: Điều trị và chăm sóc người lớn tuổi tại viện người lớn tuổi ở Palo Alto, CA, USA
 • 4/2011 – 07/2012: Giám Đốc dịch vụ y tế tại khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm – Shangrila
 • 07/2012 – 04/2018: Phó Giám Đốc Y vụ Bệnh viện Quốc Tế City
 • 04/2018 – nay: Giám đốc Y vụ - Đối ngoại Bệnh viện Quốc tế City

Bằng Cấp Chuyên Môn:

 • 1986: Tốt nghiệp Bác sĩ Nhi Khoa tại Viện Nhi khoa Leningrad – Liên Xô ( hiện nay là St. Petersburg)
 • 1995: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa nhi cấp 1 Đại học Y dược TP.HCM
 • 1997: Học khóa huấn luyện lâm sàng, điều trị về hồi sức sơ sinh tại Bangkok – Thái Lan
 • 2003: Hoàn thành USMLE (United State Medical Licensing Examnination) – bằng Bác sĩ y khoa tương đương ở Mỹ
 • 2005: Giấy phép thực hiện thanh toán lĩnh vực y tế và mã hóa tại Mỹ (Licensed to perform medical billing and coding).