Chức vụ: Bác sĩ Sản Phụ Khoa

Chức vụ: Trưởng Khoa Khám Sức Khỏe Tổng Quát - Bác sĩ Nội Tiết

Chức vụ: Bác sĩ Nội tổng quát.

Chức vụ: Phó Giám Đốc Y Khoa kiêm Trưởng Khoa Nội trú.

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên khoa Cấp cứu và Hồi sức Tích cực

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Tim Mạch

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Tiêu Hóa và Nội Soi

Chức vụ: GĐ Y khoa - BS Phẫu thuật Tiêu hóa Gan Mật Tụy

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Da liễu

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Thần Kinh

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Thần Kinh

Chức vụ: Trưởng khoa Tim mạch