Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Y Khoa Gia Đình - Nội Thần Kinh

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Chức vụ: BS Phẫu thuật Cột sống

Chức vụ: Bác sĩ Trưởng Khoa lọc máu.

Chức vụ: Trưởng Khoa Gây Mê Hồi Sức

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Gây Mê - Hồi Sức Cấp Cứu

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Tai – Mũi – Họng.

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Niệu

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Tổng Quát - Hô Hấp

BS chuyên khoa: Ngoại Thần Kinh

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội tổng quát

Chức vụ: Bác sĩ Gây Mê Hồi Sức