Căn cứ Quyết định 4747/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2023 và Kế hoạch số 901/KH-SYT ngày 31/01/2024 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2023, Bệnh viện Quốc tế City đã tiến hành nội kiểm chất lượng Bệnh viện năm 2023 nhằm kiểm tra, đánh giá nội bộ việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cải tiến chất lượng, tình hình cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện trong năm 2023 theo các quy chế của Bộ Y tế, công văn hướng dẫn của Sở Y tế, các quy định/ quy trình của Bệnh viện và Bộ 83 Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam của Bộ Y tế để có thêm dữ liệu phục vụ cho hoạt động cải tiến liên tục của Bệnh viện. Kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả chung theo Bộ Tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam:

2. Kết quả cụ thể từng phần:

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG:

Với phương châm “Putting Patients First”, bên cạnh cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh mang đến trải nghiệm tích cực cho người bệnh, khách hàng và đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng - an toàn người bệnh, Bệnh viện Quốc tế City luôn không ngừng cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.

.............................
Bệnh viện Quốc tế City
🏥 Số 3, đường 17A, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM
☎️ Tổng đài: 1900 8146