Chức vụ: Phó Giám Đốc Y Khoa

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên khoa Hồi sức Tích cực

Chức vụ: Bác sĩ Trưởng khoa Nhi

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội Tổng Quát

Chức vụ: GĐ Y Vụ - Đối Ngoại

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phụ sản

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Nhi

Chức vụ: Bác sĩ Trưởng khoa Cấp cứu

Chức vụ:  Trưởng khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

Chức vụ: Bác sĩ Trưởng khoa Phụ sản

Chức vụ: Bác sĩ Trưởng khoa Nội soi - Phó Giám Đốc Quản lý chất lượng Bệnh viện Quốc tế City

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh