Chức vụ: Bác sĩ Sản Phụ Khoa

Chức vụ: Trưởng Khoa Khám Sức Khỏe Tổng Quát - Bác sĩ Nội Tiết

Chức vụ: Giám đốc Khối phòng khám Ngoại trú và Dịch vụ

Phó Giám Đốc Y Khoa - Phụ trách khối Nội  và Trưởng Khoa Nội trú - Hồi Sức Tích Cực

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên khoa Cấp cứu và Hồi sức Tích cực

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Tiêu Hóa và Nội Soi

Chức vụ: GĐ Y khoa - BS Phẫu thuật Tiêu hóa Gan Mật Tụy